уторак, 28. јул 2015.

Pijete li vino od breskve?

Piše: Sonja Davidović, tehnolog ODPF "Radmilovac"


Cilj ovog rada bio je da se ispitaju fizičko-hemijske  karakteristike, antioksidativnost, ukupan sadržaj fenolnih jedinjenja i senzorne karakteristike vina od breskve i da se uporede sa rezultatima koje smo dobili od belih vina od grozđa sorte Rizling rajnski, Chardonnay i Rizling italijanski.


Vino od breskve se komercijalno pravi u mnogim zemljama, ali je veoma malo naučnih radova dostupno o fizičko-hemijskim, antioksidativnim i senzornim karakteristikama.


 Vino od breskve je napravljeno od sorte Redheven i njegove karakteristike su poređene sa belim vinima, gde rezultati senzorne analize pokazuju da je vino od breskve jako dobro prihvaćeno od regularnih konzumenata vina i da može da bude interesantno na našem tržištu.

Tokom poslednje dve decenije pozitivni efekti prirodnih antioksidanata posebno fenolnih jedinjenja na ljudsko zdravlje i njihov doprinos prevenciji raznih degenerativnih  bolesti, prouzrokovao je njihovo detaljno izučavanje i brojne pisane radove o tome.

Veliki deo istraživanja pokazao je da ishrana biljnim fenolima značajno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Mnoge od ovih supstanci posebno flavonoidi dokazuju brojne bioaktivne efekte, kao što su antimikrobni, antialergijski, antikancerogeni, antimutageni…

U tumačenju brojnih rezultata dobijenih zahvaljujući kolegama sa PMF-a, istraživanja su pokazala da vino od breskve ima znatno veći sadržaj ukupnih fenolnih jedinjenja kao i flavonoida u poređenju sa odabranim belim vinima, tako da  se može zaključiti da je vino od breskve bolji izvor antioksidanata od belih vina. Poznato je da se u brojnim časopisima ističu  antioksidativne karakteristike vina i to kako je poželjno popiti najmanje jednu času vina dnevno, a ovim radom smo dokazali da  prilikom izbora vina, vino od breskve ima prednosti sa zdravstvenog aspekta.

Uzorke je probalo 80 ljudi od 22-50 godina koji su regularni konzumenti ovih proizvoda.

Svaki učesnik je dobio četiri uzorka, ohlađena na 10 ° C u staklenoj tulip časi. Statističkom obradom podataka senzorne analize vino od breskve je statistički značajno bolje od belog vina. Ovi rezultati ukazuju na to da vino od breskve može da bude vrlo interesantno na srpskom tržištu, gde je trenutno vrlo slabo zastupljeno. Sa stanovišta senzorike dobijamo visokokvalietetan proizvod poželjan u zdravoj ishrani.


Dakle, zdravstveno svesne potrošače vodi potražnja za prirodnim namirnicama bogatim fenolima i bez nepotrebnih kalorija. Voćno vino može biti napravljeno od različitog voća kao što su jabuka, kruška, breskva, borovnica, ribizla, kupina, višnja, šljiva, mango…

Međutim, samo mali broj daje dobar odnos šećera i kiselina, što je u ovom slučaju najvažnije.
 

Vino od breskve kao proizvod dobijen na ovaj način, odlikovaće se novim specificnim profilom, koji može doneti osveženje na postojeće tržište.

Ovakav, potpuno prirodan proizvod sa povećanim sadržajem bioaktivnih jedinjenja, može biti primamljiiv, kako za postojeće tako i za nove ciljne grupe potrošača.


Ovom prilikom se zahvaljujem svim kolegama  sa PMF-a  koji su učesnici u ovom timskom radu (Milica M. Pantelić, Rada M. Baošić, Maja M. Natić, Dragana Č. Dabić), kao i kolegama sa svog fakulteta (Sonja P. Pecić,  Predrag V. Vukosavljević),  a posebno kolegi Miletu S. Veljoviću.

Ukoliko ste zainteresovani za opširnije rezultate pročitajte nas zajednički rad: "Physicochemical, antioxidant and sensory properties of peach wine made from Redhaven cultivar`.

Нема коментара: